ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/08/2019

POLSKI KLASTER ŻEGLARSKI

Dotyczy Kompleksowej organizacji i obsługi konferencji i warsztatów pn.„ELMAR international
e-mobility conference and demo boats workshop” – Szczecin 16-17.10.2019
oraz spotkania partnerów projektu w dniach 17-18.10.2019r.”

Polski Klaster Żeglarski, zwany w dalszej części  zapytania „Zamawiającym”, realizując projekt „ELMAR – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw Południowego Bałtyku w wejściu na międzynarodowe rynki dostawców i sprzedawców łodzi i statków z napędem elektrycznym” przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na wykonanie usługi kompleksowej organizacji i obsługi konferencji i warsztatów pn.„ELMAR international e-mobility conference and demo boats workshop” – Szczecin 16-17.10.2019.

Pełna treść zapytania: DO POBRANIA TUTAJ

Zapytanie ofertowe projektu “ELMAR”