Szanowni Państwo,

w związku z realizacjią projektu „ELMAR Seed – Promoting the production and use of electric boats and ships in the South Baltic area” finansowanego z Unii Europejskiej jako projekt przygotowawczy realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, prosimy o zapoznanie się z zakładaną specyfikacją portalu i podmioty zainteresowane realizacja platformy, o ofertę cenową.

Prosimy przesyłać oferty w trybie bieżącym, nie później niż do dnia 05.05.2018

Poniżej przedstawiamy specyfikację, która będzie pomocna do oszacowania kosztów oferty.

SPECYFIKACJA Internetowej Platformy Współpracy projektu ELMAR
————- ——– — ——- —– ———- —————
Specyfikacja zamieszczona jest celem przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia. Przedmiotem zapytania o ofertę jest wykonanie i wdrożenie portalu internetowego, którego struktura i zakres przedstawia się następująco:

1. MINIMALNY ZAKRES PORTALU – ZASOBY i MENU PORTALU
Portal musi posiadać menu, oraz umożliwiać dowolne hierarchizowanie i kategoryzowanie treści (w tym co najmniej grupowanie, wyróżnianie, łączenie, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie
Strona główna, dostępna pod adresem internetowym, zaakceptowanym przez Zlecającego i zawiera aktualności z realizacji Projektu, funkcjonalność służącą realizacji celów projektu oraz inne informacje o projekcie, dostępne wyłącznie w języku angielskim

Portal składa się z następujących podstron:
 Zakładka Informacje o projekcie – zawierająca szczegółowy opis działań realizowanych w ramach projektu (dostępna w języku angielskim)
 Zakładka „Dokumenty”, zawierająca informacje i wzory dokumentów dotyczących rekrutacji
 Zakładka Kontakt – zawierająca dane kontaktowe do Grupy osób odpowiedzialnych za realizacje projektu
 Zakładka „Harmonogram projektu” – zawierający wykaz realizowanych działań oraz ich ramy czasowe.
 Zakładka „Galeria zdjęć” – zawierająca podzielone na albumy zdjęcia ze spotkań, konferencji, szkoleń, itd…
 Kontakt – zawierająca dane kontaktowe poszczególnych partnerów projektu, adresy e-mail, numery telefonów.
 Zakładka „Przedsiębiorcy” – zawierająca bazę firm oraz odnośniki dotyczące polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, dane zebrane w tabeli, z możliwością sortowania po kraju, rodzaju podmiotu.
 Zakładka „Oferty partnerów”, syntetyczny wykaz ofert partnerów, a także innych podmiotów, które dołączyły do projektu lub platformy projektu – wykaz zebrany w tabeli, z możliwością filtrowania po typie i podtypie oferty.
 Zakładka „Konferencje” w języku angielskim, zawierająca informacje bieżące o konferencjach , szkoleniach i innych wydarzeniach projektu.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE PORTALU
 Portal współpracująca z bazą danych (MySQL) i oparty na systemie CMS (Content Management System)
 System CMS umożliwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz nadawanie im uprawnień do poziomu konkretnych działów.
 Wszystkie strony i podstrony maja posiadać treść w języku angielskim.
 Portal musi umożliwiać dodawanie kolejnych podstron.
 Wszystkie wymienione wyżej podstrony portalu muszą korzystać z jednej bazy oraz jednego panelu administracyjnego.
 Zarządzanie treścią powinno być możliwe bez konieczności pracy na otwartym kodzie HTML (za pomocą edytora WYSIWYG).
 Zarządzanie treścią musi odbywać się przez przeglądarkę internetową
 Portal wykonany w architekturze trójwarstwowej, która zapewnia separację warstwy prezentacji od warstwy bazodanowej i silnika.
 Dostępne kodowanie znaków w standardzie utf-8.
 Portal posiada szatę graficzną dostosowaną do treści, kolorystycznie uzgodnioną z zamawiającym
 Portal jest zoptymalizowany pod popularne wyszukiwarki internetowe (IE, Mozilla, Opera, Netscape, Chrome, Safari).
 Portal umożliwia jednoczesną pracę nad treścią serwisu dowolnej ilości redaktorów

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU
1. Moduł umożliwiający dodawanie oraz odtwarzanie filmów oraz plików dźwiękowych w treści podstron.
2. Moduł galerii zdjęć – dostępna wyłącznie jedna galeria zdjęć, dla wszystkich partnerów, podzielona na kategorie Wyszukiwarka treści na stronie.
3. Formularz danych kontaktowych dla partnerów, na odrębnych zakładkach platformy.
4. Moduł umożliwiający dodanie informacji ze strony do portali społecznościowych.
5. Moduł językowy, obsługa strony w wersji angielskiej, niemieckiej, polskiej i litewskiej
6. Formularz rejestracyjny uczestników forum uruchamiany z rozwijanego podmenu.

7. Moduł edycyjny umożliwia:
 dodawanie, zmianę lub usuwanie elementów treści strony
 wstawienie i edycję tabel (m.in.: edycja komórek, wierszy, kolumn i ich właściwości)
 dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych
 dodawanie treści z serwisu Youtube
 możliwość druku z poziomu edytowanego tekstu
 pogrubienie, pochylenie i podkreślenie tekstu
 wyśrodkowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony
 wklejenie tekstu z plików tekstowych, Worda, Excela, OpenOffice
 skorzystanie z dostępnych stylów zastosowanych w serwisie
 stworzenie listy numerowanej i punktowanej
 cofnięcie ostatnich operacji
 wstawienie, edycję i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (tzw. kotwica)
 wstawienie grafiki, możliwość ustawienia jej względem tekstu (oblanie itd.)
 wstawienie tekstu w formie indeksu górnego lub dolnego
 edycji w źródle dokumentu;
 zmianę wielkości obszaru roboczego (na dowolny oraz do pełnego ekranu)
 wstawianie niestandardowych znaków np. §
 usunięcie formatowania z zaznaczonej części lub całości dokumentu

PANEL ADMINISTRACYJNY PORTALU
Dostęp do treści i panelu administracyjnego portalu powinien się odbywać w 3 poziomach:
I. Poziom publiczny – dostęp dla wszystkich zainteresowanych do udostępnionych w tym celu stron i podstron portalu
II. Poziom partnerski – dostęp do treści, wyłącznie dla użytkowników zalogowanych lub posiadających określony poziom dostępu
III. Poziom administracyjny – zastrzeżony dostęp dla administratorów i redaktorów portalu.
Zakres zadań administracyjnych obejmuje w szczególności:
1. Administrację portalem -zarządzanie treścią (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie treści, z wykluczeniem ingerencji w strukturę, grafikę i układ strony).
2. Instalację i konfigurację w razie potrzeby nowych funkcjonalności (modułów) portalu.
3. Reagowanie i odpowiadanie na zgłoszenia partnerów dotyczące funkcjonowania portalu,
4. Monitorowanie i reagowanie na wszelkie zauważone kwestie powiązane z bezpieczeństwem (m.in. ataki, wzrost obciążenia, podejrzane działania).
5. Zarządzanie użytkownikami (dodawanie, aktualizowanie danych, resetowanie hasła)
6. Bieżąca aktualizacja strony, obejmująca zamieszczanie na stronie treści przekazywanych przez Zamawiającego
7. Aktualizacja Komponentów zainstalowanych na stronie.
8. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczania na stronie drogą elektroniczną,
9. Wykonawca przekazane przez zamawiającego materiały umieści na stronie w przeciągu 48 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku),
Specyfikacja wymagań administrowania portalem

 

OGÓLNA KONCEPCJA INTERNETOWEJ PLATFORMY WSPÓŁPRACY
1. JĘZYKI DOSTĘPNE NA STRONIE
 angielski (domyślny), niemiecki, litewski, polski.

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PLATFORMY
 Portal jest dostępny dla wszystkich partnerów projektu w języku angielskim, a poszczególne części są dostępne w językach krajów partnerów.
 Koncepcja zakresu portalu, wynika bezpośrednio z badania przeprowadzonego przez Polski Klaster Żeglarski w grudniu 2017.

Zapraszamy!

Oferty można przesyłać na adres biuro@klaster-zeglarski.pl lub zgłaszać telefonicznie (dane kontaktowe w zakadce KONTAKT)

Niniejsza oferta stanowi rozeznanie rynku, zaproszenie do składania ofert, celem wyboru najkorzystniejszego cenowo wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia naboru wcześniej i / lub nie wybrania szłożonej oferty.

Zapytanie o ofertę wg specyfikacji dla platformy internetowej ELMAR