Zapraszamy do bardzo ciekawego opracowania, jakie zostało wydane pod redakcją naukową Andrzeja Stasiaka, Jolanty Śledzińskiej i Bogdana Włodarczyka.

 

Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie wiedzy na temat turystyki żeglarskiej, z uwzględnieniem uwarunkowań sprzętowych, prawnych oraz przestrzennych. W części wstępnej pracy scharakteryzowano różnorodne formy uprawiania żeglarstwa, które obecnie daleko wykraczają poza żeglarstwo jachtowe. Następnie przedstawiono uwarunkowania formalno-prawne uprawiania żeglarstwa jachtowego w Polsce. W głównej części scharakteryzowano najważniejsze akweny uprawiania żeglarskiej turystyki jachtowej w Polsce, Europie i na świecie. Żeglarstwo jest rodzajem aktywności ludzkiej związanej z uprawianiem sportu, turystyki i rekreacji głównie na sprzęcie o napędzie żaglowym (Encyklopedia żeglarstwa 1996, s. 479). Dlatego pod pojęciem turystyki żeglarskiej będziemy rozumieć wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania trwające dłużej niż jeden dzień w celu podejmowania aktywności żeglarskiej. Aktywność tę można realizować w różnorodny sposób poprzez: 1. uczestnictwo w rejsach żeglarskich: jedno- lub wielodniowych, rekreacyj-no-wypoczynkowych, krajoznawczych, szkoleniowych lub regat sportowych na jachtach żaglowych różnego typu. Rejs żeglarski to według Encyklopedii żeglarstwa
 (1996, s. 479), „trwająca minimum kilkanaście godzin podróż jednostki żaglowej, zorganizowana w celach sportowych lub wypoczynkowych albo turystyczno-wypoczynkowych, bądź szkoleniowych po  wodach morskich lub śródlądowych”. Rejsy śródlądowe organizowane są przeważnie na dużych zbiornikach wodnych albo ich kompleksach, połączonych wzajemnie rzekami lub kanałami. Krótszą formę rejsu trwającą kilka godzin J. Dziewulski (2004) nazywa wycieczką żeglarską; 2. uczestnictwo w regatach lub treningach żeglarskich (o charakterze rekreacyjnym lub sportowym i wyczynowym);
 Więcej znajdziecie tu klikając poniżej:
Pozdrawiam i miłej lektury
Darek Kowalski
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPECJALISTYCZNEJ