Uczelnie wyższe:

  • Akademia Morska w Szczecinie
  • Politechnika Koszalińska

Przedsiębiorstwa:

  • Firmy turystyczne
  • Firmy produkcyjne
  • Firmy usługowe
  • Hotele i pensjonaty

Instytucje otoczenia biznesu i organizacje:

  • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości
  • Yacht Klub Politechniki Koszalińskiej