Patronat Honorowy nad “Polskim Klasterem Żeglarskim”

objął Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński.

Swego wsparcia udzielił nam również Wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

 

PKŻ powstał dzięki inicjatywie społeczności żeglarskiej  z myślą o budowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu. Członkowie i partnerzy w klastrze skupieni są na realizacji wspólnych przedsięwzięć, skupionych wokół:

  • krzewienia pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki morskiej i turystyki,
  • propagowania idei żeglarstwa amatorskiego i sportowego oraz działania mające na celu jego rozwój.
  • wzrostu zainteresowania pracą w zawodach związanych z gospodarką morską,
  • zwiększania liczby studentów uczelni technicznych oraz uczniów szkół morskich,
  • poszerzania rynku pracy w zawodach związanych z gospodarką morską,
  • podejmowania działań mających na celu korzystną zmianę przepisów w celu tworzenia sprzyjających warunków prawnych i finansowych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz zawodów z nimi związanych.
  • podejmowania działań mających na celu rozwój turystyki w tym turystyki morskiej.
  • stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie Polski, dzięki współpracy z instytucjami naukowymi poprzez transfer wiedzy w ramach prac B+R
  • wspierania członków Klastra w ich działalności statutowej.

 

       KRS: 0000512209         NIP: 6711815662        REGON: 321532345