Jako członek ZKŻ, masz możliwość zaprosić inny podmiot zrzeszony w Klastrze do współpracy. Z uwagi na specyfikę działalności i możliwości pozyskiwania środków z UE, dobrze jest zaproponować projekt do realizacji, który po etapie przygotowania i planowania, będzie mógł być przez partnerów realizowany.

Jeżeli masz pomysł, przekaż nam informację w celu znalexienia odpowiedniego partnera, a my, korzystając z naszej bazy, zajmiemy się wyszukaniem właściwej konfiguracji podmiotów, z którymi możesz nawiązać kontakt.

Jeżeli masz już partnera, ale potrzebujesz formalnej akceptacji Klastra, np. w celu poparcia złożenia wniosku i dofinansowanie, zapraszamy do kontaktu z osobą, która zajmuje się budowaniem współpracy i projektów innowacji.

Masz do wyboru 3 opcje:

  • zaproś do projektu
  • zgłoś pomysł na projekt
  • chcę przystąpić do projektu

——————————– ———————————-

Paweł Materka

  • V-prezes ZKŻ
  • p.materka()klaster-zeglarski.pl
  • tel. +506016137

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach programu FIO ogłosiło konkurs na dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

ZKŻ zaprasza do współpracy, udziału, partnerstwa w ramach powstającego projektu pt. “Edukacja żeglarska szansą na podniesienie kwalifikacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa”.

Zainteresowane strony prosimy o zgłoszenia do dnia 07.01.2015r.

Koordynator projektu – Dariusz Kowalski, tel: 603 101 595