60 Zdobycie patentu Jachtowego sternika morskiego jest wymagane przepisami prawa Polskiego. Aby zdobyć odpowiednie uprawnienia do kursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które odbyły przynajmniej dwa morskie rejsy, których długość przekroczyła wymagane 200 godzin. Wśród dodatkowych wymagań, istnieje także konieczność zdania egzaminu potwierdzającego posiadaną wiedzę teoretyczną w zakresie jachtowego sternika morskiego oraz umiejętności, które świadczą o praktycznej zdolności w tym zakresie.

Co zdobędziesz podczas intensywnie realizowanego szkolenia prowadzonego przez naszych wysoko wykwalifikowanych instruktorów? Przede wszystkim posiądziesz niezbędną wiedzę i praktykę aby móc uzyskać uprawnienia do prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych (bez ograniczeń długości kadłuba) oraz na wodach morskich (o długości kadłub nie przekraczającej 18m). Uprawnienia te dotyczą zarówno jachtów żaglowych, jak i jachtów z pomocniczym napędem mechanicznym.

W związku z tym, iż uprawnienie żeglarskie  jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013r. jest tym samym jednym z bardziej prestiżowych uprawnień żeglarskich oraz motorowodnych.

Organizatorem kursów jest “Zachodniopomorski Klaster Żeglarski” , a szkolenie może odbyć się w jednym z naszych oddziałów w woj. zachodniopomorskim.

Serdecznie zapraszamy!!