Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu / rozszerzeniu działalności innowacyjnej

 • liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem: 10
 • forma usługi: osobista (spotkania w biurze Klastra / u Przedsiębiorcy / Online)

Coaching innowacji to komplementarne narzędzie zaplanowane w ramach projektu ELMAR, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którzy zamierzają aktywnie inwestować w innowacje oraz prace badawczo-rozwojowe. Celem wsparcia jest poprowadzenie przedsiębiorców w procesie określenia i wdrożenia usługi lub rozwoju produktu w obszarze mobilności elektrycznej jednostek pływających.

Coaching innowacji (technologii) kierujemy do przedsiębiorców działających w obszarze mobilności elektrycznej jednostek pływających. Istotnym elementem współpracy w ramach tego programu jest intencja firmy do wprowadzenia innowacji technologicznej lub odnośnie usługi innowacyjnej.

W ramach projektu ELMAR, przedsiębiorca otrzymuje nieodpłatne wsparcie w postaci:

 • analizy potencjału planowanego przedsięwzięcia
 • analizy potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie planowanej zmiany
 • wsparcie w zakresie wejścia / rozpoczęcia inwestycji (inicjacja / monitoring / ewaluacja)

Przedsiębiorcy zgłaszają chęć udziału w projekcie na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Przedsiębiorca, któremu przydzieli się formę wsparcia musi spełniać następujące warunki:

 • musi być zarejestrowanym w KRS lub CEIDG (forma prawna dowolna)
 • powinien wykazać się działalnością, która jest związana lub którą można powiązać z rynkiem mobilności elektrycznej jednostek pływających
 • zgłasza potrzebę w zakresie określonym w poniższych obszarach

Obszary wsparcia:

 • nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami,
 • rozszerzenie działalności produkcyjnej lub usługowej,
 • udoskonalenie usługi lub produktu,
 • opracowanie planu marketingowego do wprowadzenia usługi / produktu na rynki zagraniczne,
 • zabezpieczenie prawnego wynalazku lub znaku towarowego związanego z rynkiem mobilności elektrycznej jednostek pływających

Przykładowe projekty, w ramach których coach może wesprzeć firmę:

 • Producent silników elektrycznych planuje rozszerzyć swoją działalność w zakresie produkcji silników przystosowanych do montażu do łodzi / jachtów / statków / promów
 • Producent silników / urządzeń w obszarze mobilności elektrycznej lub magazynowania energii planuje pozyskać dotację,w związku z tym chce zaplanować i wdrożyć projekt rozszerzający działalność lub umożliwiający podjęcie innego kierunku biznesowego / technologicznego.
 • Usługodawca aplikacji lub urządzeń wspomagających żeglarstwo lub marynistykę, planuje nawiązać współpracę w zakresie, w którym firma chce się rozwijać.
 • Przedsiębiorca w ramach realizowanej działalności lub projektu, chce dołączyć do klastra branżowego związanego z energią, transportem wodnym, budownictwem, żeglarstwem i potrzebuje wsparcia w określeniu oferty do przedsiębiorstw, wyjścia w obszar współpracy z innymi firmami (m.in. na polu formalno-prawnym i marketingowym).

Czym jest coaching innowacyjny?

To usługa edukacyjno-informacyjna, w której coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał firmy, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I. W aspekcie analizy potencjału przedsięwzięcia coach ocenia sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, złożoność i realność innowacji. W efekcie coach przedstawi zakres rekomendacji możliwych dla przedsiębiorcy, zawierających kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie  oraz wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Program realizowany w ramach projektu ELMAR (bezpłatnie) w okresie od 1.03.2020 do 30.06.2020. Po zakończeniu tego okresu zakłada się kontynuację programu na innych warunkach.

Program skierowany jest do firm, które chcą wejść w obszar działalności badawczo-rozwojowej, chcą inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich i mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze.

Dzięki udziału w programie zyskasz wsparcie osoby, która pomoże Ci rozpocząć prace badawcze-rozwojowe w swoim przedsiębiorstwie oraz poprowadzi Cię w zakresie implementacji nowych rozwiązań. Dodatkową jest możliwość wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie pozyskania środków na działalność z funduszy z Unii Europejskiej lub innych źródeł finansowania, przy czym coaching wspiera ten proces, nie zajmuje się wypełnianiem dokumentacji czy tworzeniem projektów.

Jak to działa?

 • Etap 1: Zarejestruj swoje przedsiębiorstwo
 • po tym kroku skontaktujemy się, aby ustalić zakres współpracy z coachem, a także potencjał  (im mniejszym doświadczeniem w tym zakresie dysponujesz tym lepiej)
 • Etap 2: Przydzielimy Ci eksperta współpracującego z nami w ramach projektu
 • Etap 3: Coach oceni potencjał przedsiębiorstwa, jego możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności B+R+I, a także określi czynniki występujące wewnątrz / na zewnątrz przedsiębiorstwa w zakresie możliwości powodzenia przedsięwzięcia.
 • Etap 4: Seria kilku spotkań osobistych lub online, które poprowadzą przedsiębiorce w procesie wprowadzania zmiany / innowacji. Na tym etapie coach (wraz z przedsiębiorstwem) przygotowuje rekomendacje, m.in. zawierające kierunki wprowadzaniu innowacji lub możliwości pozyskania środków z UE.
 • Etap 5: Coach, podczas spotkania bezpośredniego wspiera przedsiębiorcę w procesie prowadzenia planowanego i wstępnie ukształtowanego rozwiązania.
 • Etap 6: Zakończenie procesu wsparcia (raport).

Zakres wsparcia coacha nie jest związany wyłącznie z ukształtowaniem pomysłu / idei na realizację, a także wprowadzeniem ich do życia. Coach pomaga także przedsiębiorcy / managerowi w przezwyciężeniu mentalnych barier i upewnieniu się co do zasadności realizacji zamierzenia B+R+I. Wejście w ten obszar, może stanowić pewną trudność dla przedsiębiorstwa, np. odnośnie wyzwań nawiązania współpracy z uniwersytetem / naukowcem lub zrozumienia specyfiki projektów innowacyjnych powiązanych z badaniami i rozwojem naukowo-rozwojowym.

Coach Innowacji będzie zatem w stanie określić potencjał przedsiębiorstwa w danej branży i wskazać te obszary, w których można wdrożyć innowacje, co docelowo przełoży się na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa.

Kim jest coach?

 • Ekspert branżowy posiadający wiedzę i doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, a jednocześnie dysponujący wiedzą z zakresu możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich.
 • Coach to osoba związana z biznesem, praktyk i naukowiec, posiadający wiedzę o trendach i nowościach w branży związanej z mobilnością elektryczną, energią odnawialną. Z innej strony coach  posiadający doświadczenie i kompetencje w obszarze mapowania i analizy potencjału przedsiębiorstw.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia