Tytuł projektu: “ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions”

Celem projektu jest wspieranie sektora budowy statków i łodzi na obszarze Południowego Bałtyku w zakresie przystosowania go do mobilności elektrycznej w żegludze morskiej i tworzenia powiązanych produktów, a także promowanie potencjału rynkowego dla elektrycznych łodzi i statków w regionie. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • analizę rynku i wyjazdy studyjne obrazujące potencjał i przykłady e-łodzi  i e-statków, zarówno na obszarze Południowego Bałtyku, jak i poza nim;
 • indukowanie innowacyjnych projektów statków i łodzi dostosowanych do silników elektrycznych, dzięki czemu konstruktorzy łodzi i statków otrzymają konkretne inspiracje dla innowacyjnych projektów e-statków i e-łodzi oraz promowania swoich produktów;
 • transgraniczne budowanie klastrów, tworzenie sieci kontaktów i kojarzenie kojarzeń B2B w zakresie elektrycznej mobilności morskiej;
 • wspólny marketing i rozwój “rynku macierzystego” mobilności elektrycznej w żegludze morskiej na obszarze Południowego Bałtyku.

 

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Economic Development Corporation Vorpommern – Lider
 • Stralsund University of Applied Sciences
 • Polski Klaster Morski
 • Yacht Technology Association
 • Politechnika Gdańska
 • Instytut Elektrotechniki
 • Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
 • Traditional and Historical Ships Association
 • Zalieji Laivai
 • Šventoji Tourism Association

 

na podstawie umowy nr STHB.01.01.00-DE-0090/16-00

Istotne informacje: 

 • Okres realizacji projektu: 08.2017 – 12.2020
 • Łączny koszt projektu: 1.814.270,04 EURO
 • Wysokość dofinansowania projektu: 1.542.129,54 EURO
 • Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w PKŻ:  79.054,25 EURO