Mrzeżyno otwarte dla żeglarzy!

Urząd Morski w Szczecinie w odpowiedzi na nasze pytanie, przesyła nam informację na temat wejścia do Portu w Mrzeżynie, cyt:
“Odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 21 stycznia 2015r. odnośnie możliwości korzystania z Portu w Mrzeżynie przez jachty morskie o zanurzeniu 2 m informujemy, że rozstrzygnięty został przetarg na zakup zestawu pogłębiarskiego z terminem realizacji do końca sierpnia 2015r.

W/w zestaw przeznaczony jest do zapewnienia dostępności do Portu Mrzeżyno, czyli utrzymania odpowiednich głębokości na wejściu do Portu oraz w Porcie. W związku z powyższym zestaw pogłębiarki stacjonował będzie w Porcie w Mrzeżynie.

Na dzień dzisiejszy nie ma określonego harmonogramu pracy zestawu, a ponieważ zestaw przeznaczony jest do obsługi Portu Mrzeżyno, prace pogłębiarskie prowadzone będą na bieżąco w miarę potrzeb”.

Z poważaniem

Stanisław Wolski

Urząd Morski w Szczecinie

Mrzeżyno otwarte dla żeglarzy!