Zapytanie ofertowe projektu “ELMAR”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/08/2019 POLSKI KLASTER ŻEGLARSKI Dotyczy Kompleksowej organizacji i obsługi konferencji i warsztatów pn.„ELMAR international e-mobility conference and demo boats workshop” – Szczecin 16-17.10.2019 oraz spotkania partnerów projektu w dniach 17-18.10.2019r.” Polski Klaster Żeglarski, zwany w dalszej części