Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński przyłączył się do ZKŻ udzielając nam swojego poparcia w działaniach na rzecz rozwoju turystyki wodnej oraz żeglarstwa w regionie. Szczególnie czujemy się wyróżnieni postawą Pana Prezydenta Jedlińskiego, bo widzimy potężny potencjał, jaki Koszalin posiada dzięki staraniom Władz Miasta o status miasta nadmorskiego. Prace wykonane w tym kierunku pozwalają mieć nadzieję, ze już w niedalekiej przyszłości będzie można z Morza Bałtyckiego dopłynąć do Mariny Jachtowej w Jamnie – dzielnicy Koszalina.

Prezydent Miasta Koszalina udzielił wsparcia ZKŻ