Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach i tygodniach 2015 roku będą kończyć się nabory wniosków o dotacje bezzwrotne na przedsięwzięcia mające na celu m.in. zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, narzędzi, aparatury oraz oprogramowania. Do tychże naborów należą:

1) RPO WD 1.5.1 A – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny, trwający w dniach od 30.10.2015 do 08.01.2016;

2) RPO WD 3.2 A, B, C – Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, planowany od 07.01.2016 do 15.01.2016;

3) RPO WD 1.4 D – Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych – konkurs ZIT WrOF, planowany od 07.01.2016 do 13.01.2016;

4) RPO WD 1.4.2 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs ZIT WrOF;

5) PROW 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, Od 1.12.2015 r. do 30.12.2015 r;

6) RPO Województwa Podlaskiego 5.1 – „.Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”.

Aplikowanie do powyższych konkursów dotacji oraz innych planowanych do ogłoszenia na terenie całej Polski to kolejna szansa na pozyskanie środków w formie bezzwrotnej dotacji na inwestycje, które planują Państwo w kolejnych miesiącach i latach.

W ramach ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie będzie można pozyskać środki m.in. na takie projekty jak:

1) zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, narzędzi, aparatury oraz oprogramowania w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej lub w celu usprawnienia procesu produkcji/świadczenia usług;

2) utworzenie lub wyposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych;

3) przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów, technologii;

4) głęboką termomodernizację budynków przedsiębiorstw z wykorzystaniem OZE, magazynowych, wymianę oświetlenia na LED, itp.;

5) modernizację linii produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii;

6) zakup instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii;

7) realizacja projektów e-biznesowych / świadczenie usług drogą elektroniczną;

8) informatyzacja procesów biznesowych typu B2B oraz B2C, informatyzacja przedsiębiorstw, tworzenie i nowe modele sprzedaży usług i produktów;

9) realizacja szkoleń w ramach voucherów na szkolenia w specjalistycznych instytucjach szkoleniowych;

10) zakup urządzeń / aparatury podnoszącej bezpieczeństwo i higienę pracy;

– i inne [proszę opisać nam Państwa pomysł na projekt a my ocenimy jego Kwalifikowalność]. Chętnie wykonamy także usługę audytu dotacyjnego, który odpowie na pytania z zakresu kwalifikowalności wydatków w Państwa projektach.

Jako konsultanci unijni z 11-letnim doświadczeniem zapraszamy do kontaktu i współpracy w zakresie pozyskania środków unijnych. Minimalnie w nowej perspektywie można pozyskać dotację na poziomie 35% poniesionych wydatków. Maksymalnie 85% w przypadku pomocy de minimis. Pomoc regionalna czyli najczęściej stosowana wynosi od 35% do 70% kosztów projektu. Zapraszamy do współpracy.

Z wyrazami szacunku

Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu

Nowe nabory wniosków