Szanowni,

w imieniu Szkoły Żeglarskiej „MAGOLA”zapraszamy serdecznie na:

 

KURS INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO
W terminie 12-18 marca w Darłowie instruktor motorowodny lub żeglarstwa

W terminie 02- 04 kwietnia w Kołobrzegu instruktor motorowodny

Dlaczego warto z nami?
• Umożliwia prowadzenie szkoleń motorowodnych na polskie uprawnienia;
• Umożliwia prowadzenie szkoleń motorowodnych na uprawnienia międzynarodowe ISSA;
• Stosujemy nowoczesne metody nauczania;
• Szkolenie prowadzi co najmniej dwóch doświadczonych trenerów – możliwość poznania dwóch różnych warsztatów pracy;
• Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny – minimum teorii maksimum praktyki;
• W trakcie kursu nie ma wykładów – zajęcia prowadzone są w trybie warsztatów – efektywne wykorzystanie czasu;
• Programy szkolenia dostosowane do aktualnych wymogów dominujących w branży.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do kursu?
• Należy być biegłym w zakresie, w jakim kandydat będzie prowadził kursy;
• Trzeba mieć ukończone 18 lat;
. Oświadczenie o niekaralności
• Wykształcenie średnie;
• Entuzjastyczne podejście do sportów motorowodnych
Jak wygląda szkolenie?
• Schemat kursu:
• seminarium wstępne (3 dni): standaryzacja umiejętności i zapoznanie z podstawowymi, zasadami prowadzenia szkoleń,
• kurs podstawowy,
• praktyka,
• egzamin;
• Seminarium wstępne obejmuje wstępną standaryzację umiejętności i technik wykonywania manewrów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami prowadzenia szkoleń;
• Kurs podstawowy obejmuje: praktyczne utrwalenie umiejętności prowadzenia zajęć;
• Utrwalanie schematu zajęć z kursantami (kandydaci od początku samodzielnie prowadzą zajęcia);
• Podkreślanie naturalnych zalet kandydatów;
• Praca nad obszarami, które wymagają usprawnienia;
• Ćwiczenie nawyków przekazywania informacji zwrotnej.
Uzyskane uprawnienia zawodowe są zgodne z Ustawą o Sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kurs kończy się egzaminem i w przypadku pozytywnej oceny wydaniem legitymacji upoważniającej do posługiwania się tytułem zawodowym Instruktora Sportu .
Podstawa prawna.
INSTRUKTOR SPORTU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145)

 

Kontakt:

Mirosław Lamkowski

tel: +48 791 002 691

www.magola.com .pl

magola

KURS INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO