POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej
Zaprasza
Na Konferencję naukowa pt.: „Województwo Środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój”
Pod patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala

Termin: 20 stycznia 2016 r.

Miejsce: Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6 E Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Aula główna – parter

Program:
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji
– prof. dr hab. T. Bohdal – Rektor Politechniki Koszalińskiej
10:15 – 12:00 wystąpienia:
– prof. dr hab. Michał Jasiulewicz (PK): Pomorze Środkowe – region zmarginalizowany w istniejącym podziale administracyjnym
– prof. nadz. dr hab. Roman Rudnicki (UMK Toruń): Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w regionie Pomorza Środkowego
– dr Luiza Ossowska (PK): Zmiany w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w regionie Pomorza Środkowego na tle pozostałych gmin województw sąsiednich
– dr Waldemar Gostomczyk (PK): Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 14:00 – wystąpienia przedstawicieli polityki i władz administracyjnych
14:00 – 14:15 – przerwa
14:15 – 16:00 – dyskusja
16:00 – 16:15 – podsumowanie: JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Prezydent m. Koszalina

Zgłoszenie wystąpień (do 20 minut) wraz z tytułem, prosimy przesłać na adres: michal.jasiulewicz@tu.koszalin.pl lub tel. 94 343 91 14

Przewodniczący Komitetu Organizującego
prof. dr hab. Michał JasiulewiczPK baner

Konferencja naukowa – „Województwo Środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój”