Polski Klaster Żeglarski od września do grudnia 2016 uczestniczy w partnerskim projekcie transgranicznym o nazwie: „ELMAR Seed – Promoting the production and use of electric boats and ships in the South Baltic area” finansowanego z Unii Europejskiej jako projekt przygotowawczy realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Celem projektu jest zawiązanie partnerstwa oraz opracowanie opracowanie założeń i szczegółów do wniosku aplikacyjnego projektu pod nazwą ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions (ELMAR – wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw Południowego Bałtyku w wejściu na międzynarodowe rynki dostawców i sprzedawców łodzi i statków z napędem elektrycznym)  będącego przedmiotem aplikacji o dofinansowanie w 3 konkursie programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 otwartym w terminie 2.11-16.12.2016.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z niemieckim Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH  (ang. Economic Development Corporation Vorpommern, pol. Agencja Rozwoju Gospodarczego Pomorza Przedniego) oraz z Politechniką Gdańską.

W ramach projektu członkowie zarządu Klastra uczestniczyli w dwóch spotkaniach roboczych partnerów odbywających się w Greifswaldzie. Na pierwszym z nich w dniu 26 września 2016 obecni przedstawiciele partnerów projektu przedstawili  idee i wstępne założenia do stworzenia szerokiego projektu pozwalającego rozwinąć napędy elektryczne dla jednostek pływających w regionie Południowego Bałtyku. Drugie spotkanie robocze, w którym wzięli udział członkowi zarządu Klastra odbyło się 7 grudnia 2016. Udział w nim oprócz przedstawicieli projektu wzięli również przedstawiciele Uniwersytetu w Kłajpedzie oraz organizacji  zajmujących się rozwojem budowy jednostek pływających w Kłajpedzie. Przedstawiciele wszystkich podmiotów ostatecznie potwierdzili partnerstwo i zakres działań w projekcie ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions, którego dotyczyło opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie.

W ramach działań przygotowawczych Polski Klaster Żeglarski stworzył opracowania założeń poszczególnych działań projektu  ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions, które posłużyły do stworzenia ostatecznej formy wniosku aplikacyjnego. W tym celu przedstawiciele Klastra odbyli szereg spotkań z potencjalnymi zainteresowanymi podmiotami do udziału w projekcie.

Ostatecznie w dniu 16 grudnia 2016 został złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu  ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions.

Projekt ELMAR SEED Promoting the production and use of electric boats and ships in the South Baltic area realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 

ELMAR Seed – partnerski projekt w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020