AM-logoAM-logoHistoria Akademii Morskiej w Szczecinie, podobnie jak wyższego szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim, wiąże się nierozerwalnie z historią Wydziału Nawigacyjnego.

Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała już w grudniu 1945 roku. Akademia Morska w Szczecinie kontynuuje tradycje szczecińskich szkół morskich – założonej 1 stycznia 1947 Państwowej Szkoły Morskiej i 15 czerwca 1966 połączonej z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego w Wyższą Szkołę Morską. Ustawa o zmianie nazwy uczelni na Akademię Morską w Szczecinie została uchwalona 18 lutego 2004 roku.

W 2007 r. uczelnia obchodziła 60-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947–2007 mury uczelni opuściło 7632 absolwentów.

Misją Akademii Morskiej w Szczecinie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki morskiej Polski i Unii Europejskiej, w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Misją szkolnictwa morskiego Akademii jest również reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego uczelni, w tym rynku edukacyjnego i rynku pracy. Strategiczne projekty inwestycyjne o dużym znaczeniu dla uczelni:Budowa i uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu, którego celem jest opracowanie i stworzenie nowoczesnych metod i narzędzi szkoleniowych, pozwalających na poprawę kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybołówstwa.

Dzięki realizacji projektu Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu stanie się nowoczesnym narzędziem szkoleniowym spełniającym wymogi szeregu konwencji, w tym: Konwencji STCW-F, Konwencji SOLAS, SAR, MARPOL.ZIELONA ENERGETYKA – Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie poprawienia bezpieczeństwa żeglugi i eksploatacji statków LNG.