Grupa Doradcza Meritum istnieje od czerwca 2011 roku. Jako eksperci w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego otrzymaliśmy dotacje na stworzenie naszej firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. Zespół składa się z doświadczonych konsultantów, którzy doświadczenie zdobywali w renomowanych firmach consultingowych, instytucjach finansowych oraz uczelniach wyższych.

Oferta:

specjalizujemy się w doradztwie w zakresie:

1. Pozyskiwania finansowania zewnętrznego:
– funduszy UE,
– kredytów,
– leasingu
– preferencyjnych pożyczek JEREMIE

2. Consultingu:
– sporządzania biznes planów,
– sporządzania analiz finansowych,
– sporządzania studium wykonalności,
– sporządzania kosztorysów inwestorskich,

Doradzamy w dziedzinie, w której posiadamy bogate doświadczenie poparte sukcesami