DALBA logoFIRMA USŁUGOWA ” DALBA” MGR INŻ. CZESŁAW KREWSKI PRACE PODWODNE I

HYDROTECHNICZNE CHOPINA 15/2 78-100 KOŁOBRZEG E- MAIL : INFO@DALBA-KOLOBRZEG.PL

WEBSITE : DALBA-KOLOBRZEG.PL GSM +48609680565

Rok założenia 1986

Wykonujemy prace podwodne i hydrotechniczne- wykonywane prace :

Rurociąg oczyszczalni ścieków Grzybowo Kołobrzeg ,

Akwatorium Portu Jachtowego w Kołobrzegu

Podwykonawca Budimexu w zadaniu Umocnianie brzegów na wschód od Darłowa.

Podwykonawca Firmy PRCip w zadaniu inwestycyjnym : ” Modernizacja toru wodnego

Świnoujście – Szczecin ( Kanał Piastowski i Mieliński )- etap II strona wschodnia i zachodnia”

Wykonujemy przeglądy konstrukcji hydrotechnicznych prace związane ze spawanie cięciem ,

betonowaniem układanie geowłókniny oraz gabionów dla Urzędów Morskich , Zarządów

Portów oraz Elektrowni wodnych.