YKPK

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej powstał w roku 1972 a więc po czterech latach od utworzenia uczelni (wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Inzynierskiej). Od tamtej pory klub prowadzi nieprzerwaną działalność, zmieniając klika razy formę prawną.

Obecnie YCPK jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a celem statutowym działalności jest propagowanie i rozwijanie sportu, rekreacji oraz turystyki żeglarskiej w środowisku osób związanych z Politechniką Koszalińską.

Wiosną 1973 klub uzyskał działkę nad Jeziorem Jamno, która została szybko zagospodarowana. Od tamtej pory przystań nad Jamnem jest główną baza klubu.

Ambicją klubu od samego początku było żeglarstwo morskie. Do pierwszych wypadów w morze używano kabinowych jachtów śródlądowych. Potem organizowano rejsy na obcych jednostkach. Marzenia o własnej jednostce, po wielu próbach i perypetiach ziściły się w roku 1997 r. kiedy kupiono jacht typu Bonito 9, o nazwie Kookaburra. Jednostka służy klubowi do dziś.

Organizujemy kursy żeglarskie, kursy motorowodne, rejsy morskie i śródlądowe. Organizujemy regaty, w tym coroczne Regaty o Puchar Rektora PK. Członkami YCPK mogą być osoby studenci, absolwenci, pracownicy, a także sympatycy Politechniki Koszalińskiej.
Zarząd YCPK:
Komandor – Witold Gulbiński
Wicekomandor – Tomasz Suszko
Wicekomandor – Bogdan Warcholiński
Członek Zarządu – Piotr Liszewski