LOGO_TWI-male2Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości jest organizacją naukowo-gospodarczą nakierowaną na rozwój kompetencji kadry pracowniczej i naukowej oraz studentów, a także na zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw i współpracę w zakresie transferu wiedzy pomiędzy sferą gospodarczą a uczelniami wyższymi.

 


Siedziba Towarzystwa:

ul. Franciszkańska 52, 75-254 Koszalin

 

Oddziały Towarzystwa:

  • ul. 3 Maja 11, 70-214 Szczecin
  • ul. Glinki 11/11, 80-217 Gdańsk