Rok założenia: 1926
Główna siedziba: Glattburgg
Główny organ: Walne Zgromadzenie Członków
Organizacja FIATA obejmuje swoimi działaniami ponad 40 tys. firm spedycyjnych i logistycznych. Prace wykonywane są w instytutach oraz stałych komisjach, które zwane są ciałami doradczymi. FIATA jak do tej pory zajmowała się opracowaniem wielu dokumentów, które wykorzystywane są przez spedytorów i wszystkie osoby organizujące transport. Ponadto organizuje różnego rodzaju szkolenia oraz wydaje certyfikaty absolwentom specjalistycznych kursów w zakresie transportu. Dodatkowo, jej zadaniem jest również przygotowywanie opinii dla organizacji międzynarodowych.