sad-krs-klaster-zeglarski

Zachodniopomorski Klaster zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod nr KRS 0000512209. Dziękujemy wszystkim, którzy czekali z cierpliwością na formalne zatwierdzenie przedsięwzięcia. Przed nami czas intensywnych działań związanych z realizacją celów, do których dążymy.

W ciągu okresu przygotowań otrzymaliśmy oficjalny patronat Wicepremiera – Janusza Piechocińskiego nad realizowaną inicjatywą (OTWÓRZ). Ministerstwo Gospodarki otrzymało również proponowaną strategię, która chcemy wdrażać regionalnie, a która przedstawiona jest na naszej stronie w rozbiciu na części.

Dane rejestrowe ZKŻ – pierwszy krok za nami